išmonis

išmonis
ìšmonis sm. (1) Š, NdŽ 1. žr. išmonė 1: Mano ìšmonis minša, negaliu sumeigti, kaip čia apsiversti J. Mano vaikai gerų ìšmonių Kair. Gyveni kaipo jaučias ir asilas, katrie išmonio neturia srš. Tėvai, ... kad tavo mažas ìšmonis JD1211. Klausinėjo žirgelio: koksai bernelio būdelis, o koksai jo išmonis? JD490. Ar mano ne galva, ar ne ìšmonis? JD381. Aš įsitaisiau naujas stakleles iš savo išmonėlio JD291. Ką aš padariau, jauna būdama, neišmonužy augdama, neišmonužy augdama! JD904. 2. žr. išmonė 2: Tas vietininkas nėra kalbininkų išmonis A.Sal. Rasi, savo išmonius ant kitų surašęs išleidai tarp žmonių? P. O jūsų dievaičiai kas yra? – Stuobriai, išmonių išmoniai M.Valanč. 3. žr. išmonė 4: O juoba gebėk mokyties nu geresnio už savi nekaip sekti išmonius savo M.Valanč. Valgėj išmonių nedarąs M.Valanč. Nereikės mun visų ìšmonių (rinktinio, nepaprasto valgio) Skd. 4. pramoga, vaišės: Vis šioks toks ìšmonis, ką darysi Gr. Išmoniais ejo ir senovėj žmonys: kėlė balių atsvodį, krikštynų, veselių atsvodžius Šts. Bene ir pas jūsų būs ìšmonis? Up. O aš atleisiu pasiuntinėlį be kalbelės, be ìšmonių, tik su marga gromatėle JD1189. 5. žr. išmonė 6: Dabar visokių tų išmonių yra: kitas kalio druskos sėja, kitas lygu vikių, vadinamųjų lubinų Plt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apskritas — 1 apskritas sm. [K] 1. rutulys: Ir pranešė ... didį badą visame apskrite (paraštėje apskritime) žemės BBApD11,28. 2. apygarda: Tas išmonis nepatiko Kražių mokslinyčios ir Žemaičių apskrito perdėtiniui M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mišti — mìšti, mỹšta (miñša, miñšta), o intr. 1. KBII157 jungtis draugėn, maišytis: Ir aš minšù tarp būrio žmonių J. Mūsų žąsiokai labai miñša su Vilėniškio: kaip tik sueina draugėn, tai ir nebegalì paskui atskirt Š. Baubimas, žviegimas, bliovimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smagenys — smãgenys sm. pl. (3b) Kv, Kp, Sb, Km, Trgn, (1) NdŽ, Kp, Sb, Km; L, Rtr, LD168(Kal, Trk), smãgens (3b) J, (1) NdŽ; R206, MŽ274, smãgenes (3b, 1); LD265(Knv, Klt, Lkm, Ad, Rš, Ktk, Skp), Zt, smãgenes sf. (3b) K; N, I žr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumeigti — tr.; Kos37 sugebėti, sugalvoti, sumanyti: Gerai, kad teip sumeigi viską pats pasidaryti Ms. Ans visus darbus sumeiga dirbti: krežius pinti, virves vyti ir staliorauti Krt. Ana sumeiga valgį iš nieko padaryti J. Senolis buvo turtingas – sumeigė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”